Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Jeśli czujesz się samotny, niezrozumiany, przeżywasz kryzys psychiczny, nie wierzysz we własne siły i możliwości, masz trudności w adaptacji we własnym środowisku. Nie czekaj - przyjdź!

Informacja o wznowieniu działalności ŚDS

Drodzy Uczestnicy!

Z radością pragniemy poinformować, że od 27 maja 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku wznawia swoją działalność.
Jednocześnie chcielibyśmy poddać do wiadomości fakt o zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wdrożeniu zasad i procedur, które pozwolą nam wszystkim na bezpieczne korzystanie z zajęć w naszej placówce.
W razie pytań pozostajemy w kontakcie telefonicznym lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem
Dyrektor i pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zmianami), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na polecenie Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, informuję, że: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku na podstawie przywołanego dokumentu zawiesza działalność w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nisku
Rafał Marchut

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zmianami), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na polecenie Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, informuję, że: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku na podstawie przywołanego dokumentu zawiesza działalność w okresie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nisku
Rafał Marchut

Informacja dot. programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

More Articles...

  1. Nasz Dom
  2. Informacja dla osó fizycznych, których dane osobowe przetwarza Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Page 1 of 2

Wyszukaj

Informacja

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Inspekto­­­rem Ochrony Danych Oso­bo­wych w Środowiskowym Domu Samopomocy jest Pan Sebastian Nabrzeski, email: iodo.nisko@gmail.com

Kto jest online

We have 3 guests and no members online

Licznik odwiedzin

504753
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
24
156
774
774
504753

2021-08-05 03:34:50

Dane adresowe

37-400 Nisko
ul. Fryderyka Chopina 31
woj. podkarpackie

Dane kontaktowe

Telefon: 15 815 19 24,
E-mail: dyrektor@sdsnisko.pl
E-mail: info@sdsnisko.pl

Profil działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy służy wsparciem, uczy samodzielności, umożliwia integrację społeczną oraz pobudza do aktywizacji zawodowej.